verdorvenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdorvenheid (zn) :
perversiteit, slechtheid, ontaarding, laagheid, zondigheid, goddeloosheid
verdorvenheid (zn) :
boosheid

als synoniem van een ander trefwoord:

gemenigheid (zn) :
pesterij, grofheid, vuilheid, laagheid, hatelijkheid, gemeenheid, verdorvenheid, laaghartigheid, gemeniteit, snoodheid
gemeenheid (zn) :
pesterij, grofheid, vuilheid, laagheid, hatelijkheid, verdorvenheid, laaghartigheid, gemenigheid, snoodheid, minheid
bederf (zn) :
rot, vervuiling, verval, ontbinding, verderf, ontaarding, rotheid, rotting, verrotting, verdorvenheid
boosheid (zn) :
slechtheid, wrevel, gramschap, verdorvenheid, grimmigheid, geprikkeldheid, gebelgdheid
ondeugd (zn) :
slechtheid, verdorvenheid

woordverbanden van ‘verdorvenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c