ontaarding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bederf (zn) :
ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
verdorvenheid (zn) :
goddeloosheid, laagheid, ontaarding, perversiteit, slechtheid, zondigheid
bederf (zn) :
achteruitgang, ontaarding, verslechtering
degeneratie (zn) :
ontaarding, verval

woordverbanden van ‘ontaarding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c