vervuiling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bederf (zn) :
rot, vervuiling, verval, ontbinding, verderf, ontaarding, rotheid, rotting, verrotting, verdorvenheid
vuil (zn) :
mest, vervuiling, rotzooi, afval, verontreiniging, vuiligheid, vuilnis, drek
pollutie (zn) :
vervuiling, verontreiniging, bezoedeling, bevlekking

woordverbanden van ‘vervuiling’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.013 nc