verdorven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdorven (bn) :
bedorven, geperverteerd, goddeloos, inslecht, pervers, slecht, vicieus, zedeloos, zondig

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
ontaard (bn) :
bedorven, decadent, gedegenereerd, geperverteerd, liederlijk, slecht, verbasterd, verdorven, verworden
pervers (bn) :
boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven, verkeerd, ziekelijk
oneerlijk (bn) :
bedrieglijk, leugenachtig, onoprecht, onterecht, onzuiver, slinks, unfair, vals, verdorven
boos (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, kwaadwillig, slecht, snood, verdorven, vijandig, zondig
liederlijk (bn) :
canailleus, losbandig, onzedelijk, schaamteloos, verdorven, zedeloos
promiscue (bn) :
licentieus, lichtzinnig, los van zeden, verdorven, wellustig, wulps
goddeloos (bn) :
atheïstisch, heidens, slecht, verdorven, verworpen, zondig
corrupt (bn) :
omkoopbaar, onbetrouwbaar, oneerlijk, rot, verdorven
erg (bn) :
bar, gortig, kwalijk, schandelijk, slecht, verdorven
zondig (bn) :
goddeloos, slecht, snood, verderfelijk, verdorven
kwaad (bn) :
euvel, slecht, verdorven, verkeerd, zondig
tuchteloos (bn) :
bandeloos, immoreel, ontuchtig, verdorven
decadent (bn) :
achteruitgaand, verdorven

woordverbanden van ‘verdorven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verdorven
onschuldig, onverdorven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c