verdorven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdorven (bn) :
slecht, bedorven, zondig, pervers, goddeloos, zedeloos, vicieus, geperverteerd, inslecht

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
ontaard (bn) :
slecht, bedorven, decadent, verdorven, liederlijk, verworden, verbasterd, geperverteerd, gedegenereerd
pervers (bn) :
verkeerd, ziekelijk, onnatuurlijk, boosaardig, decadent, ontaard, verdorven, morbide, tegennatuurlijk
oneerlijk (bn) :
onzuiver, vals, onterecht, leugenachtig, bedrieglijk, verdorven, onoprecht, slinks, unfair
boos (bn) :
slecht, vijandig, kwaadaardig, zondig, boosaardig, verdorven, kwaadwillig, snood
liederlijk (bn) :
losbandig, schaamteloos, onzedelijk, verdorven, zedeloos, canailleus
promiscue (bn) :
lichtzinnig, wellustig, los van zeden, verdorven, wulps, licentieus
goddeloos (bn) :
slecht, verworpen, zondig, heidens, verdorven, atheïstisch
corrupt (bn) :
rot, onbetrouwbaar, oneerlijk, verdorven, omkoopbaar
erg (bn) :
slecht, bar, schandelijk, kwalijk, verdorven, gortig
zondig (bn) :
slecht, verderfelijk, goddeloos, verdorven, snood
kwaad (bn) :
slecht, verkeerd, zondig, verdorven, euvel
tuchteloos (bn) :
immoreel, verdorven, ontuchtig, bandeloos
decadent (bn) :
verdorven, achteruitgaand

woordverbanden van ‘verdorven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verdorven
onschuldig, onverdorven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c