verwerpelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwerpelijk (bn) :
slecht, laakbaar, afkeurenswaardig, wraakbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

afschuwelijk (bn) :
monsterlijk, verschrikkelijk, stuitend, gruwelijk, belabberd, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, enorm, erg, afstotend, vreselijk, ellendig, afzichtelijk, afgrijselijk, verwerpelijk, afstotelijk, ijzingwekkend, abominabel, verfoeilijk, ijselijk, horribel
slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
afkeurenswaardig (bn) :
slecht, onbehoorlijk, afschuwelijk, kwalijk, verwerpelijk, aanstotelijk, verfoeilijk, laakbaar, abject, afkeurenswaard
verachtelijk (bn) :
gemeen, min, laag, verwerpelijk, onwaardig, laaghartig, inferieur, verfoeilijk, abject
minderwaardig (bn) :
slecht, gemeen, laag, ordinair, verwerpelijk, verachtelijk, inferieur
abject (bn) :
laag, verworpen, verwerpelijk, verachtelijk

woordverbanden van ‘verwerpelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c