onhoudbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onhoudbaar (bn):
ellendig, ondraaglijk
onhoudbaar (bn):
onverdedigbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

wanhopig (bn) :
hopeloos, onhoudbaar, uitzichtloos
zwak (bn) :
aanvechtbaar, onhoudbaar

woordverbanden van ‘onhoudbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onhoudbaar
houdbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c