ondraaglijk

als woordenboektrefwoord:

ondraaglijk:
bn. bw. (-er, -st), onuitstaanbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vreselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, ontzettend, ondraaglijk, godsjammerlijk, godsgruwelijk, horribel
onuitstaanbaar (bn) :
afschuwelijk, ergerlijk, onverdraaglijk, ondraaglijk, onduldbaar, intolerabel, odieus
onhoudbaar (bn) :
ellendig, ondraaglijk
verschrikkelijk (bw) :
verdraaid, hard, slecht, hopeloos, zeer, erg, schandelijk, crimineel, schrikbarend, heidens, ondraaglijk, erbarmelijk, schromelijk
moorddadig (bw) :
geweldig, ontzettend, prachtig, ondraaglijk

woordverbanden van ‘ondraaglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 33:

ondraaglijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondraaglijk
draaglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c