ondraaglijk

als woordenboektrefwoord:

ondraaglijk:
bn. bw. (-er, -st), onuitstaanbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vreselijk (bn) :
afschuwelijk, akelig, godsgruwelijk, godsjammerlijk, gruwelijk, horribel, ondraaglijk, ontzettend, verschrikkelijk
onuitstaanbaar (bn) :
afschuwelijk, ergerlijk, intolerabel, odieus, ondraaglijk, onduldbaar, onverdraaglijk
onhoudbaar (bn) :
ellendig, ondraaglijk
verschrikkelijk (bw) :
crimineel, erbarmelijk, erg, hard, heidens, hopeloos, ondraaglijk, schandelijk, schrikbarend, schromelijk, slecht, verdraaid, zeer
moorddadig (bw) :
geweldig, ondraaglijk, ontzettend, prachtig

woordverbanden van ‘ondraaglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 33:

ondraaglijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondraaglijk
draaglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c