akelig

als woordenboektrefwoord:

akelig:
bn. bw. (-er, -st), naar, lelijk, schrikwekkend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

akelig (bn) :
griezelig, eng, verschrikkelijk, naar, irritant, onaangenaam, afschuwelijk, vervelend, beangstigend, vreselijk, onheilspellend, ellendig, naargeestig, ijzingwekkend, luguber, onguur, macaber, ijselijk, unheimisch
akelig (bn) :
somber, beroerd, ziek, naar, misselijk, treurig, droevig, onwel, verwenst, onpasselijk

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
slecht, smerig, geniepig, oneerlijk, min, akelig, laag, vuil, doortrapt, wreed, vals, schofterig, verachtelijk, boosaardig, verraderlijk, honds, vinnig, laaghartig, onedel, trouweloos, vilein, ploertig, vuig, kwetsend, ploerterig, schurkachtig, krenkend, laag-bij-de-gronds, snood, fielterig
afschuwelijk (bn) :
monsterlijk, verschrikkelijk, stuitend, gruwelijk, belabberd, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, enorm, erg, afstotend, vreselijk, ellendig, afzichtelijk, afgrijselijk, verwerpelijk, afstotelijk, ijzingwekkend, abominabel, verfoeilijk, ijselijk, horribel
beroerd (bn) :
rot, bar, slecht, hopeloos, belabberd, naar, akelig, bedenkelijk, onaangenaam, vervloekt, flauw, moeilijk, vervelend, slap, droevig, kut, ellendig, afgrijselijk, armzalig, besodemieterd, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, kwakkelig
ellendig (bn) :
slecht, verlaten, beroerd, hopeloos, rampzalig, akelig, rottig, bedroevend, afschuwelijk, treurig, ongelukkig, gebrekkig, armzalig, lamlendig, verwenst, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, onzalig, malheureus, lamzalig
onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
gruwelijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, bloedstollend, akelig, wreed, afschuwelijk, angstaanjagend, vreselijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, afschuwwekkend, gruwzaam
naar (bn) :
ongunstig, lam, akelig, onaangenaam, bedroevend, erg, treurig, kil, vervelend, droevig, ellendig, triest, lamlendig, luguber, triestig, eendelijk
verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
belabberd (bn) :
slecht, beroerd, rampzalig, naar, akelig, rottig, ellendig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, godverlaten, deerlijk, beklagenswaardig
griezelig (bn) :
huiveringwekkend, eng, akelig, spookachtig, beangstigend, mysterieus, benauwend, ijzingwekkend, luguber, macaber, ijselijk, unheimisch
somber (bn) :
bewolkt, druilerig, zwart, duister, dreigend, akelig, gedekt, donker, miezerig, naargeestig, luguber, triestig, onverlicht
vreselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, ontzettend, ondraaglijk, godsjammerlijk, godsgruwelijk, horribel
ijselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, affreus, horribel
afstotelijk (bn) :
monsterlijk, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, afschuwelijk, afstotend, afgrijselijk, lelijk
naargeestig (bn) :
somber, akelig, onaangenaam, beklemmend, donker, luguber, sinister, vreugdeloos
spookachtig (bn) :
griezelig, geheimzinnig, fantastisch, akelig, onheilspellend, ijzingwekkend
belazerd (bn) :
slecht, beroerd, rampzalig, belabberd, akelig, ellendig, miserabel, deerlijk
troosteloos (bn) :
verlaten, somber, akelig, treurig, ellendig, triest, naargeestig, desolaat
gruwzaam (bn) :
gruwelijk, bloedstollend, akelig, afgrijselijk, ijzingwekkend, ijselijk
lelijk (bn) :
flink, stevig, behoorlijk, lastig, hinderlijk, akelig, erg
ziek (bn) :
weerzinwekkend, akelig, walgelijk, verziekt, naargeestig
luguber (bn) :
somber, huiveringwekkend, eng, naar, akelig, naargeestig
eng (bn) :
griezelig, akelig, benauwend, angstwekkend
bedonderd (bn) :
slecht, beroerd, akelig, ellendig
gemeen (bn) :
bar, akelig, zuur, scherp, erg, fel
bedroefd (bn) :
akelig, bedroevend

woordverbanden van ‘akelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

akelig, naar, naargeestig

Wat de zintuigen en verder het gemoed onaangenaam en pijnlijk aandoet. Naar is zwakker dan akelig. Een slagveld met dooden en gewonden bedekt is een akelig (niet naar) schouwspel. Akelig en naar worden ook dikwijls gebruikt in den zin van somber, doodsch, treurig, doch dan steeds met de boven vermelde bijgedachte. Een nare nacht. Eene akelige plaats. Naargeestig was vroeger in gebruik als sterker uitdrukking voor naar en akelig; thans wordt het niet meer gehoord.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 368:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 148:

akelig, vervaarlijk, naar

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 93:

doods, akelig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

akelig
aangenaam, fijn, goed, leuk, lustig, plezierig, prettig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0054 c