gruwzaam

als woordenboektrefwoord:

gruwzaam:
bn. bw. (...zamer, -st), gruwelijk; afschuwwekkend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gruwzaam (bn):
afgrijselijk, akelig, bloedstollend, gruwelijk, ijselijk, ijzingwekkend

als synoniem van een ander trefwoord:

gruwelijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, afschuwwekkend, akelig, angstaanjagend, bloedstollend, gruwzaam, huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk, vreselijk, wreed

woordverbanden van ‘gruwzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hard, streng, hardvochtig, bloeddorstig, wreed, gruwzaam, moorddadig, beulachtig, onmenselijk

HARD, STRENG, HARDVOCHTIG, BLOEDDORSTIG, WREED, GRUWZAAM, MOORDDADIG, BEULACHTIG, ONMENSCHELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 96.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c