afgrijselijk

als woordenboektrefwoord:

afgrijselijk, afgrijslijk:
bn. bw. (-er, -st), afschuwelijk, ijselijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgrijselijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, gruwelijk, afschuwelijk, vreselijk, ijselijk
afgrijselijk (bn) :
monsterlijk, lelijk, affreus

als synoniem van een ander trefwoord:

afschuwelijk (bn) :
monsterlijk, verschrikkelijk, stuitend, gruwelijk, belabberd, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, enorm, erg, afstotend, vreselijk, ellendig, afzichtelijk, afgrijselijk, verwerpelijk, afstotelijk, ijzingwekkend, abominabel, verfoeilijk, ijselijk, horribel
beroerd (bn) :
rot, bar, slecht, hopeloos, belabberd, naar, akelig, bedenkelijk, onaangenaam, vervloekt, flauw, moeilijk, vervelend, slap, droevig, kut, ellendig, afgrijselijk, armzalig, besodemieterd, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, kwakkelig
lelijk (bn) :
gruwelijk, mismaakt, weerzinwekkend, afschuwelijk, afzichtelijk, afgrijselijk, misvormd, afstotelijk, wanstaltig, onooglijk, mottig, onknap, onfraai, onesthetisch
gruwelijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, bloedstollend, akelig, wreed, afschuwelijk, angstaanjagend, vreselijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, afschuwwekkend, gruwzaam
verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
hartverscheurend (bn) :
verschrikkelijk, schokkend, dramatisch, afgrijselijk, aangrijpend, jammerlijk, smartelijk, hartbrekend, navrant
ijselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, affreus, horribel
afstotelijk (bn) :
monsterlijk, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, afschuwelijk, afstotend, afgrijselijk, lelijk
miserabel (bn) :
beroerd, bedroevend, treurig, ellendig, afgrijselijk, armzalig, jammerlijk, beklagenswaardig
gruwzaam (bn) :
gruwelijk, bloedstollend, akelig, afgrijselijk, ijzingwekkend, ijselijk
schrikbarend (bn) :
verschrikkelijk, afgrijselijk, ijselijk, schrikaanjagend, angstwekkend
verfoeilijk (bn) :
weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijselijk, verachtelijk
monsterlijk (bn) :
weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijselijk, monstrueus

woordverbanden van ‘afgrijselijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 106:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 202:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afgrijselijk
cool, eindeloos, enig, fantastisch, formidabel, gaaf, geweldig, grandioos, groots, kolossaal, magnifiek, prachtig, vet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c