angstwekkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

angstwekkend (bn) :
bang, benauwd

als synoniem van een ander trefwoord:

bang (bn) :
angstig, angstvallig, angstwekkend, bangelijk, bedeesd, beducht, benard, benauwd, beschroomd, bevreesd, bezorgd, blo, huiverig, in spanning, kleinhartig, laf, lafhartig, nerveus, ongerust, schijterig, schrikachtig, schuchter, schuw, timide, vervaard, vol spanning, vreesachtig
angstaanjagend (bn) :
afschrikkend, afschuwelijk, angstwekkend, griezelig, gruwelijk, huiveringwekkend, ijselijk, luguber, onguur, schrikwekkend
erg (bn) :
afschrikwekkend, angstwekkend, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend
schrikbarend (bn) :
afgrijselijk, angstwekkend, ijselijk, schrikaanjagend, verschrikkelijk
vreselijk (bn) :
angstaanjagend, angstwekkend, grimmig, monsterachtig
eng (bn) :
akelig, angstwekkend, benauwend, griezelig
benauwd (bn) :
angstwekkend, benauwend, griezelig

woordverbanden van ‘angstwekkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c