schrikwekkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
angstaanjagend (bn) :
huiveringwekkend, griezelig, gruwelijk, afschuwelijk, luguber, onguur, ijselijk, schrikwekkend, angstwekkend, afschrikkend
erg (bn) :
gevreesd, afschrikwekkend, geducht, schrikwekkend, schrikverwekkend, schrikaanjagend, angstwekkend
sinister (bn) :
somber, griezelig, veeg, duister, onheilspellend, naargeestig, onguur, schrikwekkend, snood
geducht (bn) :
gevreesd, ontzagwekkend, vervaarlijk, ontzaglijk, schrikwekkend

woordverbanden van ‘schrikwekkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c