indrukwekkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indrukwekkend (bn) :
aangrijpend, groots, imponerend, imposant, impressief, machtig, majestatisch, majestueus, massaal, monumentaal, ontroerend, ontzaglijk, ontzagwekkend, overweldigend, prestigieus, respectabel, statig, trots

als synoniem van een ander trefwoord:

opvallend (bn) :
duidelijk, flagrant, frappant, in het oog lopend, in het oog springend, indrukwekkend, kras, markant, merkbaar, merkwaardig, opmerkelijk, opzichtelijk, opzichtig, prachtig, sprekend, treffend, voyant, wonderbaarlijk
aangrijpend (bn) :
aandoenlijk, boeiend, dramatisch, hartbrekend, hartroerend, hartverscheurend, indrukwekkend, interessant, meeslepend, onthutsend, ontroerend, pakkend, roerend, schokkend, spannend, treffend
kolossaal (bn) :
buitengewoon, donders, fantastisch, flink, geducht, geweldig, groots, indrukwekkend, machtig, ontzaglijk, royaal, verbazend, verduiveld
machtig (bn) :
briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig
groots (bn) :
breedopgezet, enorm, groot, grootschalig, grootscheeps, indrukwekkend, omvangrijk, weids
overweldigend (bn) :
imponerend, indrukwekkend, meeslepend, overdonderend, ontzagwekkend
ontroerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, indrukwekkend, pakkend, roerend, treffend
treffend (bn) :
frappant, indrukwekkend, merkwaardig, opmerkelijk, opvallend, raak
glorieus (bn) :
groots, indrukwekkend, luisterrijk, triomfantelijk
verbazend (bn) :
enorm, frappant, geweldig, indrukwekkend, zeldzaam
imposant (bn) :
imponerend, indrukwekkend, ontzagwekkend
ontzaglijk (bn) :
groots, indrukwekkend, ontzagwekkend
monumentaal (bn) :
enorm, groots, indrukwekkend, weids
indringend (bn) :
aangrijpend, indrukwekkend
respectabel (bn) :
aanzienlijk, indrukwekkend
impressief (bn) :
indrukwekkend, krachtig
trots (bn) :
indrukwekkend, machtig

woordverbanden van ‘indrukwekkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

indrukwekkend
onaanzienlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c