indrukwekkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indrukwekkend (bn):
aangrijpend, groots, imponerend, imposant, impressief, machtig, majestatisch, majestueus, massaal, monumentaal, ontroerend, ontzaglijk, ontzagwekkend, overweldigend, prestigieus, respectabel, statig, trots

als synoniem van een ander trefwoord:

opvallend (bn) :
duidelijk, flagrant, frappant, in het oog lopend, in het oog springend, indrukwekkend, kras, markant, merkbaar, merkwaardig, opmerkelijk, opzichtelijk, opzichtig, prachtig, sprekend, treffend, voyant, wonderbaarlijk
aangrijpend (bn) :
aandoenlijk, boeiend, dramatisch, hartbrekend, hartroerend, hartverscheurend, indrukwekkend, interessant, meeslepend, onthutsend, ontroerend, pakkend, roerend, schokkend, spannend, treffend
kolossaal (bn) :
buitengewoon, donders, fantastisch, flink, geducht, geweldig, groots, indrukwekkend, machtig, ontzaglijk, royaal, verbazend, verduiveld
machtig (bn) :
briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig
groots (bn) :
breedopgezet, enorm, groot, grootschalig, grootscheeps, indrukwekkend, omvangrijk, weids
overweldigend (bn) :
imponerend, indrukwekkend, meeslepend, overdonderend, ontzagwekkend
ontroerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, indrukwekkend, pakkend, roerend, treffend
treffend (bn) :
frappant, indrukwekkend, merkwaardig, opmerkelijk, opvallend, raak
glorieus (bn) :
groots, indrukwekkend, luisterrijk, triomfantelijk
verbazend (bn) :
enorm, frappant, geweldig, indrukwekkend, zeldzaam
imposant (bn) :
imponerend, indrukwekkend, ontzagwekkend
ontzaglijk (bn) :
groots, indrukwekkend, ontzagwekkend
monumentaal (bn) :
enorm, groots, indrukwekkend, weids
indringend (bn) :
aangrijpend, indrukwekkend
respectabel (bn) :
aanzienlijk, indrukwekkend
impressief (bn) :
indrukwekkend, krachtig
trots (bn) :
indrukwekkend, machtig

woordverbanden van ‘indrukwekkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

indrukwekkend
onaanzienlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0022 c