buitengewoon

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

buitengewoon (bn) :
verschrikkelijk, reuze, reusachtig, fantastisch, uiterst, bovenmatig, bovenmenselijk, geweldig, uitstekend, enorm, uitzonderlijk, super, fenomenaal, denderend, donders, kolossaal
buitengewoon (bn) :
speciaal, bijzonder, ongewoon, zeldzaam, verbazend, afwijkend, uniek, vreemd, wonderbaarlijk, apart, uitzonderlijk, exceptioneel, buitengemeen, ongemeen
buitengewoon (bn) :
ongekend, ongehoord, gedenkwaardig, weergaloos
buitengewoon (bw) :
overdadig, buitensporig, excessief
buitengewoon (bw) :
zeer, uitermate, danig, ongemeen

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
uitstekend (bn) :
buitengewoon, uitmuntend, voornaam, fantastisch, kostelijk, goed, prima, geweldig, voortreffelijk, klasse, voorbeeldig, perfect, uitzonderlijk, superieur, volmaakt, super, prachtig, schitterend, opperbest, puik, eersteklas, excellent, illuster, eminent, uitnemend, puikbest
merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
geweldig (bn) :
eindeloos, verdraaid, buitengewoon, verschrikkelijk, reuze, machtig, reusachtig, gruwelijk, fantastisch, daverend, enorm, razend, sensationeel, prachtig, formidabel, subliem, mieters, denderend, magnifiek, excellent, kolossaal, fameus, verduiveld
bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
heerlijk (bn) :
prettig, buitengewoon, lekker, smakelijk, enig, aangenaam, prima, fijn, hemels, verrukkelijk, magnifiek, excellent, weldadig, bekoorlijk, voldoening gevend, tevredenstellend, genotvol, emmes
enorm (bn) :
buitengewoon, verschrikkelijk, reusachtig, fantastisch, daverend, bovenmatig, geweldig, ontzettend, gigantisch, vreselijk, kolossaal, ontiegelijk, immens, ontzaglijk, piramidaal
uniek (bn) :
eindeloos, buitengewoon, reuze, machtig, reusachtig, ongekend, fantastisch, enorm, sensationeel, uitzonderlijk, prachtig, formidabel, mieters, kolossaal, fameus, onvergelijkelijk
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
uitzonderlijk (bn) :
speciaal, buitengewoon, bijzonder, abnormaal, zeldzaam, ongekend, uniek, zeer, uiterst, apart, extreem, exceptioneel, buitengemeen, onvergelijkelijk
uitbundig (bn) :
buitengewoon, hevig, bovenmatig, overmatig, uitzinnig, rijkelijk, ongeremd, overvloedig, weelderig, onstuimig, tomeloos, dionysisch, exuberant
kolossaal (bn) :
flink, buitengewoon, machtig, verbazend, fantastisch, royaal, groots, geweldig, indrukwekkend, donders, geducht, verduiveld, ontzaglijk
verschrikkelijk (bn) :
buitengewoon, geweldig, afschuwelijk, enorm, ontzettend, vreselijk, waanzinnig, ontstellend, stierlijk, ontzaglijk, godsgruwelijk
waanzinnig (bn) :
buitengewoon, verschrikkelijk, abnormaal, uiterst, geweldig, ontzettend, vreselijk, buitensporig, ontstellend, hartstikke
fantastisch (bn) :
buitengewoon, grandioos, geweldig, te gek, fabelachtig, prachtig, briljant, mieters, ongelooflijk, fameus, luisterrijk
bovenmatig (bn) :
buitengewoon, overdreven, overmatig, overdadig, buitensporig, mateloos, excessief, buitengemeen, onmatig, prodigieus
reusachtig (bn) :
buitengewoon, reuze, geweldig, fors, enorm, gigantisch, kolossaal, titanisch, reuzegroot, gigantesk, cyclopisch
ongehoord (bn) :
onfatsoenlijk, buitengewoon, onbehoorlijk, ongekend, uniek, schandelijk, ongelofelijk, grenzeloos
zeldzaam (bn) :
ongewoon, buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, buitengemeen, ongemeen, extraordinair
ongelooflijk (bn) :
buitengewoon, fantastisch, geweldig, enorm, fabelachtig, ongelofelijk, fabuleus
exceptioneel (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, buitengemeen, extraordinair
fenomenaal (bn) :
verbazingwekkend, buitengewoon, fabelachtig, weergaloos, subliem
bij uitstek (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, in het bijzonder
abnormaal (bn) :
buitengewoon, ongewoon, afwijkend, vreemd, uitzonderlijk
onorthodox (bn) :
buitengewoon, baanbrekend, grensverleggend, onalledaags
groot (bn) :
buitengewoon, bijzonder, hevig, uitgesproken, fervent
ongemeen (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitstekend, zonderling
brandend (bn) :
buitengewoon, belangrijk, dringend, danig
verbazend (bn) :
buitengewoon, reuze, zeer, fabelachtig
reusachtig (bn) :
buitengewoon, heerlijk, prachtig
extreem (bn) :
buitengewoon, uiterst, vergaand
fabelachtig (bn) :
buitengewoon, geweldig, fameus
ongekend (bn) :
buitengewoon, ongehoord
vreselijk (bw) :
buitengewoon, zeer, uiterst, geweldig, erg, ontzettend, verdomd, uitermate, geducht, ontstellend, onbeschrijflijk, ontzaglijk, nameloos
uitermate (bw) :
buitengewoon, verschrikkelijk, reusachtig, zeer, uiterst, diep, enorm, ontzettend, extreem, hoogst, vreselijk, ontstellend
uiterst (bw) :
buitengewoon, bijzonder, zeer, geweldig, ontzettend, hoogst, uitermate, vreselijk, ultra, ontstellend, verregaand, supreem
danig (bw) :
flink, buitengewoon, behoorlijk, nogal, zeer, enorm, erg, ontzettend, geducht, terdege, duchtig
erg (bw) :
buitengewoon, bijzonder, verschrikkelijk, zeer, ontzettend, vreselijk
hoogst (bw) :
buitengewoon, zeer, uiterst, uitermate, ten zeerste
ontzettend (bw) :
buitengewoon, uiterst, uitermate
oneindig (bw) :
buitengewoon, uitzonderlijk
machtig (bw) :
buitengewoon, zeer

woordverbanden van ‘buitengewoon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 365:

bijzonder, buitengewoon, zeldzaam, zonderling

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

buitengewoon
courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c