extreem

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

extreem (bn) :
buitengewoon, uiterst, vergaand
extreem (bn) :
extremistisch, radicaal
extreem (zn) :
pool, uiterste

als synoniem van een ander trefwoord:

buitensporig (bn) :
bovenmatig, excessief, exorbitant, extreem, losbandig, mateloos, ongehoord, ongerijmd, onmatig, onredelijk, overdadig, overdreven, overmatig, teugelloos, tomeloos, verbazend, verregaand
radicaal (bn) :
afdoende, breed opgezet, drastisch, extreem, grondig, groots opgezet, grootscheeps, ingrijpend, rats, totaal, uiterst, vergaand, verreikend, verstrekkend, volkomen, volslagen
uitzonderlijk (bn) :
abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
overdreven (bn) :
buitensporig, exorbitant, extravagant, extreem, grotesk, theatraal
exorbitant (bn) :
bovenmatig, buitensporig, extreem, ongehoord, overdreven
uiterst (bn) :
extreem, optimaal, ultiem, volslagen
kras (bn) :
bont, extreem, sterk
uitermate (bw) :
buitengewoon, diep, enorm, extreem, hoogst, ontstellend, ontzettend, reusachtig, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk, zeer

woordverbanden van ‘extreem’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

extreem
courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c