optimaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

optimaal (bn) :
hoogst, sterkst, uiterst
optimaal (bn) :
goed

als synoniem van een ander trefwoord:

uiterst (bn) :
extreem, optimaal, ultiem, volslagen

woordverbanden van ‘optimaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

optimaal
beroerd, ellendig, erbarmelijk, inferieur, minderwaardig, slecht

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c