beroerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beroerd (bn) :
rot, bar, slecht, hopeloos, belabberd, naar, akelig, bedenkelijk, onaangenaam, vervloekt, flauw, moeilijk, vervelend, slap, droevig, kut, ellendig, afgrijselijk, armzalig, besodemieterd, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, kwakkelig
beroerd (bn) :
lui, lamlendig, bedonderd, onwillig

als synoniem van een ander trefwoord:

slap (bn) :
plat, moe, zacht, lullig, slapjes, beroerd, lam, week, lens, vermoeid, lusteloos, mat, verslapt, flauw, sloom, machteloos, mild, zwak, krachteloos, lauw, laks, futloos, halfslachtig, lamlendig, nalatig, gammel, loom, paf, bloedeloos, gezapig, dweperig, murw, fleps, jansalieachtig, wekelijk
erbarmelijk (bn) :
slecht, armoedig, verschrikkelijk, beroerd, hinderlijk, treurig, ergerlijk, droevig, schrijnend, ellendig, gebrekkig, armzalig, jammerlijk, abominabel, deplorabel, prullig, deerniswekkend, beklagenswaardig, meelijwekkend, lamentabel
ellendig (bn) :
slecht, verlaten, beroerd, hopeloos, rampzalig, akelig, rottig, bedroevend, afschuwelijk, treurig, ongelukkig, gebrekkig, armzalig, lamlendig, verwenst, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, onzalig, malheureus, lamzalig
slecht (bn) :
bar, verkeerd, ongunstig, beroerd, hopeloos, waardeloos, onvoldoende, belazerd, treurig, zwak, vierkant, kwaad, kut, gebrekkig, lelijk, tering, bedonderd, inferieur, verfoeilijk, mies, ondeugdelijk, onvoordelig, snood, wan
onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
droevig (bn) :
somber, bedroefd, beroerd, naar, verdrietig, zwaarmoedig, treurig, neerslachtig, ongelukkig, triest, naargeestig, melancholiek, droefgeestig, mistroostig, droef, terneergeslagen, smartelijk, malheureus
jammerlijk (bn) :
beroerd, zielig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ellendig, hartverscheurend, betreurenswaardig, miserabel, erbarmelijk, klaaglijk, deerlijk, deplorabel, beklagenswaardig, schabouwelijk
min (bn) :
slecht, gemeen, beroerd, klein, laag, schandelijk, kleingeestig, ordinair, onwaardig, verachtelijk, miserabel, schunnig, laaghartig, laag-bij-de-gronds, pieterig
kommerlijk (bn) :
armoedig, zorgelijk, beroerd, treurig, moeilijk, droevig, ellendig, armzalig, gekweld, jammerlijk, deerniswekkend, noodlijdend, beklagenswaardig
armzalig (bn) :
armoedig, beroerd, kaal, schraal, treurig, ellendig, miserabel, erbarmelijk, sjofel, luizig, pover, armetierig, deerniswekkend, achenebbisj
belabberd (bn) :
slecht, beroerd, rampzalig, naar, akelig, rottig, ellendig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, godverlaten, deerlijk, beklagenswaardig
miserabel (bn) :
beroerd, bedroevend, treurig, ellendig, afgrijselijk, armzalig, jammerlijk, beklagenswaardig
ziek (bn) :
beroerd, naar, misselijk, ongesteld, ongezond, onwel, ellendig, koortsig, kwakkelig, krank
belazerd (bn) :
beroerd, belabberd, bedrogen, ellendig, beduveld, besodemieterd, bedonderd, miserabel
akelig (bn) :
somber, beroerd, ziek, naar, misselijk, treurig, droevig, onwel, verwenst, onpasselijk
hopeloos (bn) :
slecht, verschrikkelijk, beroerd, vervelend, wanhopig, ellendig, uitzichtloos
belazerd (bn) :
slecht, beroerd, rampzalig, belabberd, akelig, ellendig, miserabel, deerlijk
moeilijk (bn) :
moeizaam, beroerd, zwaar, heavy, benard, ongemakkelijk, difficiel, laborieus
vervelend (bn) :
beroerd, lastig, lam, naar, onaangenaam, onprettig, klote, zakkerig
slecht (bn) :
beroerd, ziek, belabberd, ongezond, zwak, mager, pips
lam (bn) :
beroerd, naar, onaangenaam, vervelend, bedonderd
naar (bn) :
beroerd, ziek, misselijk, onpasselijk, wee
bedonderd (bn) :
slecht, beroerd, akelig, ellendig
rot (bn) :
beroerd, onaangenaam, ellendig
miserabel (bn) :
slecht, beroerd, abominabel
kut (bw) :
slecht, beroerd, klote

woordverbanden van ‘beroerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beroerd
bereidwillig, best, eminent, goed, kostelijk, meesterlijk, onberoerd, optimaal, prima, respectabel, superieur, uitgelezen, uitstekend, voortreffelijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c