pijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
pijnlijk (bn) :
afmattend, bewerkelijk, met moeite, moeilijk
pijnlijk (bn) :
gekweld, schrijnend, smartelijk, zeer, zwaar
pijnlijk (bn) :
krenkend, kwetsend, pijnigend, wreed
pijnlijk (bn) :
moeizaam, uitputtend, zwaar
pijnlijk (bn) :
gemeen, hard
pijnlijk (bn) :
overdreven
pijnlijk (bn) :
gekwetst
pijnlijk (bn) :
uiterst

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch
zwaar (bn) :
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
bitter (bn) :
ironisch, pijnlijk, sardonisch, smartelijk, verbitterd, wrang, zerp, zuur, zwaar
krenkend (bn) :
beledigend, grievend, hatelijk, kwetsend, pijnlijk, vernederend
gevoelig (bn) :
fiks, kwetsbaar, pijnlijk, precair, teer, vatbaar, zwaar, zwak
wrang (bn) :
naar, onaangenaam, pijnlijk, stekelig
moeilijk (bn) :
afmattend, bewerkelijk, pijnlijk
zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
moeizaam (bn) :
krampachtig, pijnlijk
gênant (bn) :
beschamend, pijnlijk

woordverbanden van ‘pijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c