pijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, onaangenaam, wrang, netelig, precair, penibel
pijnlijk (bn) :
moeilijk, met moeite, bewerkelijk, afmattend
pijnlijk (bn) :
zwaar, zeer, schrijnend, gekweld, smartelijk
pijnlijk (bn) :
wreed, kwetsend, pijnigend, krenkend
pijnlijk (bn) :
moeizaam, zwaar, uitputtend
pijnlijk (bn) :
hard, gemeen
pijnlijk (bn) :
overdreven
pijnlijk (bn) :
gekwetst
pijnlijk (bn) :
uiterst

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
hard, beestachtig, gemeen, ongevoelig, woest, gruwelijk, streng, onmenselijk, barbaars, bloeddorstig, pijnlijk, misdadig, meedogenloos, fel, sadistisch, onbarmhartig, moorddadig, hardvochtig, inhumaan, vinnig, tiranniek, smartelijk, wreedaardig, wredelijk
onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
schrijnend (bn) :
gevoelig, pijnlijk, tragisch, hartverscheurend, nijpend, grievend, stekend, snerpend, navrant
zwaar (bn) :
moeizaam, lastig, drukkend, pijnlijk, moeilijk, bitter, hachelijk, onverteerbaar
bitter (bn) :
verbitterd, zwaar, zuur, pijnlijk, ironisch, wrang, smartelijk, sardonisch, zerp
krenkend (bn) :
vernederend, pijnlijk, hatelijk, beledigend, grievend, kwetsend
gevoelig (bn) :
kwetsbaar, zwaar, pijnlijk, zwak, teer, vatbaar, fiks, precair
wrang (bn) :
naar, onaangenaam, stekelig, pijnlijk
moeilijk (bn) :
pijnlijk, bewerkelijk, afmattend
zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
moeizaam (bn) :
krampachtig, pijnlijk
gênant (bn) :
beschamend, pijnlijk

woordverbanden van ‘pijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c