inhumaan

als woordenboektrefwoord:

inhumaan:
bn. (...maner, -st), onmenslievend ; onwelwillend; gevoelloos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inhumaan (bn):
onmenselijk, onmenslievend, wreed

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
onmenselijk (bn) :
barbaars, beestachtig, inhumaan, onmeedogend, ontaard, wreed

woordverbanden van ‘inhumaan’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inhumaan
humaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c