inhumaan

als woordenboektrefwoord:

inhumaan:
bn. (...maner, -st), onmenslievend ; onwelwillend; gevoelloos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inhumaan (bn) :
onmenselijk, wreed, onmenslievend

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
hard, beestachtig, gemeen, ongevoelig, woest, gruwelijk, streng, onmenselijk, barbaars, bloeddorstig, pijnlijk, misdadig, meedogenloos, fel, sadistisch, onbarmhartig, moorddadig, hardvochtig, inhumaan, vinnig, tiranniek, smartelijk, wreedaardig, wredelijk
onmenselijk (bn) :
beestachtig, barbaars, wreed, ontaard, inhumaan, onmeedogend

woordverbanden van ‘inhumaan’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inhumaan
humaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c