ontaard

als woordenboektrefwoord:

ontaard:
bn. (-er, -st), verdorven, zeer slecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontaard (bn) :
bedorven, decadent, gedegenereerd, geperverteerd, liederlijk, slecht, verbasterd, verdorven, verworden

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
pervers (bn) :
boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven, verkeerd, ziekelijk
onmenselijk (bn) :
barbaars, beestachtig, inhumaan, onmeedogend, ontaard, wreed
decadent (bn) :
ontaard, verworden
gedegenereerd (bn) :
ontaard

woordverbanden van ‘ontaard’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c