ontaard

als woordenboektrefwoord:

ontaard:
bn. (-er, -st), verdorven, zeer slecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontaard (bn) :
slecht, bedorven, decadent, verdorven, liederlijk, verworden, verbasterd, geperverteerd, gedegenereerd

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
pervers (bn) :
verkeerd, ziekelijk, onnatuurlijk, boosaardig, decadent, ontaard, verdorven, morbide, tegennatuurlijk
onmenselijk (bn) :
beestachtig, barbaars, wreed, ontaard, inhumaan, onmeedogend
decadent (bn) :
ontaard, verworden
gedegenereerd (bn) :
ontaard

woordverbanden van ‘ontaard’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c