navrant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

navrant (bn) :
godgeklaagd, hartverscheurend, schrijnend

als synoniem van een ander trefwoord:

hartverscheurend (bn) :
aangrijpend, afgrijselijk, dramatisch, hartbrekend, jammerlijk, navrant, schokkend, smartelijk, verschrikkelijk
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch

woordverbanden van ‘navrant’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0131 nc