gevoelig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoelig (bn) :
fijnbesnaard, fijngevoelig, gevoelvol, ontvankelijk, openstaand, sensibel, sensitief, sentimenteel, susceptibel, teder, teergevoelig, teerhartig, week, weekhartig
gevoelig (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, merkbaar, voelbaar, zeer
gevoelig (bn) :
fiks, kwetsbaar, pijnlijk, precair, teer, vatbaar, zwaar, zwak
gevoelig (bn) :
aandoenlijk, ontroerend

als synoniem van een ander trefwoord:

zwak (bn) :
afgeleefd, broos, gammel, gebrekkig, gebroken, gevoelig, hulpbehoevend, krachteloos, kwetsbaar, lamlendig, machteloos, mat, slap, teer, versleten, wankel, week, wrak
lichtgeraakt (bn) :
fijngevoelig, gevoelig, kittelachtig, kittelorig, korzelig, kribbig, kwetsbaar, prikkelbaar, susceptibel, tips
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch
precair (bn) :
bedenkelijk, gevoelig, hachelijk, heikel, onzeker, twijfelachtig, zorgelijk, zorgwekkend
teer (bn) :
breekbaar, broos, delicaat, fijn, frêle, gevoelig, kwetsbaar, tenger, zacht, zwak
teder (bn) :
broos, delicaat, fijn, gevoelig, kwetsbaar, lief, teer, teerhartig, week, zacht
gevoelvol (bn) :
gevoelig, sensitief, sentimenteel, treffend, zielroerend, zielverheffend
ontvankelijk (bn) :
beïnvloedbaar, gevoelig, open, receptief, sensibel, toegankelijk, vatbaar
vatbaar (bn) :
dociel, gepredisponeerd, gevoelig, ontvankelijk, open, toegankelijk
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
sentimenteel (bn) :
gevoelig, gevoelvol, overgevoelig, teerhartig, weekhartig
week (bn) :
gevoelig, murw, sentimenteel, teergevoelig, teerhartig
kies (bn) :
delicaat, discreet, fijngevoelig, gevoelig, teer
sensibel (bn) :
gevoelig, ontvankelijk, prikkelbaar, sensitief
zwak (bn) :
breekbaar, fijn, gevoelig, teer, tenger, zwakjes
delicaat (bn) :
broos, fijn, gevoelig, teer, wekelijk, zwak
vatbaar (bn) :
broos, gauw ziek, gevoelig, zwak
kwetsbaar (bn) :
broos, gevoelig, weerloos, zwak
zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
teerhartig (bn) :
gevoelig, sentimenteel, week
sensitief (bn) :
gevoelig, sensibel
teer (bn) :
gevoelig

woordverbanden van ‘gevoelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandoenlijk, gevoelig

Licht vatbaar voor indrukken op ziel of lichaam; aandoenlijk is vrijwel verouderd, het wordt thans nog alleen in enkele streken gebruikt voor indrukken van ziekelijken aard, terwijl gevoelig op alle soorten van indruk slaat. Dit meisje had een aandoenlijk hart; zij was uiterst gevoelig voor een vriendelijk woord. Bet kind bleef gevoelig voor elke weersverandering.

hard, gevoelig, zwaar

Moeilijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is; hard dat het ons pijnlijk treft; gevoelig dat het ons leed doet, en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn. Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien. Eene gevoelige nederlaag.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 235:

hard, zwaar, gevoelig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevoelig
gevoelloos, ongevoelig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c