gevoelig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoelig (bn):
fijnbesnaard, fijngevoelig, gevoelvol, ontvankelijk, openstaand, sensibel, sensitief, sentimenteel, susceptibel, teder, teergevoelig, teerhartig, week, weekhartig
gevoelig (bn):
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, merkbaar, voelbaar, zeer
gevoelig (bn):
fiks, kwetsbaar, pijnlijk, precair, teer, vatbaar, zwaar, zwak
gevoelig (bn):
aandoenlijk, ontroerend

als synoniem van een ander trefwoord:

zwak (bn) :
afgeleefd, broos, gammel, gebrekkig, gebroken, gevoelig, hulpbehoevend, krachteloos, kwetsbaar, lamlendig, machteloos, mat, slap, teer, versleten, wankel, week, wrak
lichtgeraakt (bn) :
fijngevoelig, gevoelig, kittelachtig, kittelorig, korzelig, kribbig, kwetsbaar, prikkelbaar, susceptibel, tips
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch
precair (bn) :
bedenkelijk, gevoelig, hachelijk, heikel, onzeker, twijfelachtig, zorgelijk, zorgwekkend
teer (bn) :
breekbaar, broos, delicaat, fijn, frêle, gevoelig, kwetsbaar, tenger, zacht, zwak
teder (bn) :
broos, delicaat, fijn, gevoelig, kwetsbaar, lief, teer, teerhartig, week, zacht
ontvankelijk (bn) :
beïnvloedbaar, gevoelig, open, receptief, sensibel, toegankelijk, vatbaar
gevoelvol (bn) :
gevoelig, sensitief, sentimenteel, treffend, zielroerend, zielverheffend
vatbaar (bn) :
dociel, gepredisponeerd, gevoelig, ontvankelijk, open, toegankelijk
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
sentimenteel (bn) :
gevoelig, gevoelvol, overgevoelig, teerhartig, weekhartig
week (bn) :
gevoelig, murw, sentimenteel, teergevoelig, teerhartig
kies (bn) :
delicaat, discreet, fijngevoelig, gevoelig, teer
zwak (bn) :
breekbaar, fijn, gevoelig, teer, tenger, zwakjes
sensibel (bn) :
gevoelig, ontvankelijk, prikkelbaar, sensitief
delicaat (bn) :
broos, fijn, gevoelig, teer, wekelijk, zwak
vatbaar (bn) :
broos, gauw ziek, gevoelig, zwak
zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
kwetsbaar (bn) :
broos, gevoelig, weerloos, zwak
teerhartig (bn) :
gevoelig, sentimenteel, week
sensitief (bn) :
gevoelig, sensibel
teer (bn) :
gevoelig

woordverbanden van ‘gevoelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandoenlijk, gevoelig

Aandoenlijk — gevoelig. Licht vatbaar voor indrukken op ziel of lichaam; aandoenlijk is vrijwel verouderd, het wordt thans nog alleen in enkele streken gebruikt voor indrukken van ziekelijken aard, terwijl gevoelig op alle soorten van indruk slaat. Dit meisje had een aandoenlijk hart; zij was uiterst gevoelig voor een vriendelijk woord. Bet kind bleef gevoelig voor elke weersverandering.

in hedendaagse spelling:
hard, gevoelig, zwaar

Hard — gevoelig — zwaar. Moeilijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is; hard dat het ons pijnlijk treft; gevoelig dat het ons leed doet, en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn. Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien. Eene gevoelige nederlaag.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hard, zwaar, gevoelig

HARD, ZWAAR, GEVOELIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 235.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevoelig
gevoelloos, ongevoelig

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c