gevoelig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoelig (bn) :
week, fijngevoelig, sentimenteel, teder, sensitief, ontvankelijk, weekhartig, fijnbesnaard, sensibel, teerhartig, teergevoelig, openstaand, gevoelvol, susceptibel
gevoelig (bn) :
voelbaar, belangrijk, zeer, aanzienlijk, merkbaar, aanmerkelijk
gevoelig (bn) :
kwetsbaar, zwaar, pijnlijk, zwak, teer, vatbaar, fiks, precair
gevoelig (bn) :
ontroerend, aandoenlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

zwak (bn) :
kwetsbaar, gevoelig, versleten, wrak, week, wankel, mat, hulpbehoevend, gebroken, machteloos, krachteloos, teer, slap, gebrekkig, lamlendig, gammel, broos, afgeleefd
lichtgeraakt (bn) :
kwetsbaar, gevoelig, tips, prikkelbaar, fijngevoelig, kribbig, korzelig, kittelachtig, kittelorig, susceptibel
schrijnend (bn) :
gevoelig, pijnlijk, tragisch, hartverscheurend, nijpend, grievend, stekend, snerpend, navrant
precair (bn) :
zorgwekkend, twijfelachtig, zorgelijk, gevoelig, bedenkelijk, onzeker, hachelijk, heikel
teer (bn) :
kwetsbaar, zacht, gevoelig, fijn, zwak, breekbaar, delicaat, tenger, broos, frêle
teder (bn) :
zacht, kwetsbaar, gevoelig, week, fijn, lief, teer, delicaat, broos, teerhartig
gevoelvol (bn) :
gevoelig, treffend, sentimenteel, sensitief, zielverheffend, zielroerend
ontvankelijk (bn) :
open, gevoelig, beïnvloedbaar, toegankelijk, vatbaar, sensibel, receptief
vatbaar (bn) :
open, gevoelig, toegankelijk, ontvankelijk, gepredisponeerd, dociel
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, onaangenaam, wrang, netelig, precair, penibel
sentimenteel (bn) :
gevoelig, overgevoelig, weekhartig, teerhartig, gevoelvol
week (bn) :
gevoelig, sentimenteel, teerhartig, murw, teergevoelig
kies (bn) :
gevoelig, teer, discreet, fijngevoelig, delicaat
sensibel (bn) :
gevoelig, prikkelbaar, sensitief, ontvankelijk
zwak (bn) :
gevoelig, fijn, zwakjes, teer, breekbaar, tenger
delicaat (bn) :
gevoelig, fijn, zwak, teer, broos, wekelijk
vatbaar (bn) :
gevoelig, gauw ziek, zwak, broos
kwetsbaar (bn) :
gevoelig, weerloos, zwak, broos
zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
teerhartig (bn) :
gevoelig, week, sentimenteel
sensitief (bn) :
gevoelig, sensibel
teer (bn) :
gevoelig

woordverbanden van ‘gevoelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandoenlijk, gevoelig

Licht vatbaar voor indrukken op ziel of lichaam; aandoenlijk is vrijwel verouderd, het wordt thans nog alleen in enkele streken gebruikt voor indrukken van ziekelijken aard, terwijl gevoelig op alle soorten van indruk slaat. Dit meisje had een aandoenlijk hart; zij was uiterst gevoelig voor een vriendelijk woord. Bet kind bleef gevoelig voor elke weersverandering.

hard, gevoelig, zwaar

Moeilijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is; hard dat het ons pijnlijk treft; gevoelig dat het ons leed doet, en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn. Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien. Eene gevoelige nederlaag.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 235:

hard, zwaar, gevoelig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gevoelig
gevoelloos, ongevoelig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c