verplicht

als woordenboektrefwoord:

verplicht:
bn. genoodzaakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
verplicht (bn) :
noodzakelijk, vereist, voorgeschreven
verplicht (bn) :
dankbaar, erkentelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

obligaat (bn) :
gebruikelijk, verplicht, voorgeschreven
dankbaar (bn) :
erkentelijk, verplicht
geboden (bn) :
verplicht
verbonden (bn) :
verplicht

woordverbanden van ‘verplicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verplicht
facultatief, onverplicht

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c