noodwendig

als woordenboektrefwoord:

noodwendig:
bn. (-er, -st), noodzakelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
nodig, noodwendig, noodzakelijk

Noodig — noodwendig — noodzakelijk. Noodig is hetgeen ergens toe vereischt wordt, of voor een doel onontbeerlijk is; noodwendig hetgeen zoo zijn moet en niet anders zijn kan; het is thans minder in gebruik dan het in beteekenis ermede gelijkstaande noodzakelijk. Ik heb eene jas noodig. Ik moet noodig op reis. Krijgstucht is in een leger noodzakelijk. De noodwendigheden des levens zijn de eerste levensbehoeften.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
nodig, noodzakelijk, noodwendig

NOODIG, NOODZAKELIJK, NOODWENDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 484.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0014 c