onafwendbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onafwendbaar (bn) :
noodzakelijk, zeker, onvermijdelijk, onherroepelijk, onontkoombaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onvermijdelijk (bn) :
noodzakelijk, zeker, onafwendbaar, gewis, onfeilbaar, onontkoombaar, onvermijdbaar, onontwijkbaar
noodlottig (bn) :
fataal, rampzalig, dodelijk, onafwendbaar, catastrofaal, funest, verderfelijk, heilloos, fnuikend
onontkoombaar (bn) :
noodzakelijk, zeker, onvermijdelijk, onafwendbaar, onherroepelijk
noodzakelijk (bn) :
dwingend, onvermijdelijk, onafwendbaar, onontkoombaar

woordverbanden van ‘onafwendbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c