onfeilbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onfeilbaar (bn):
nooit falend
onfeilbaar (bn):
volmaakt
onfeilbaar (bw):
onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

onvermijdelijk (bn) :
gewis, noodzakelijk, onafwendbaar, onfeilbaar, onontkoombaar, onontwijkbaar, onvermijdbaar, zeker

woordverbanden van ‘onfeilbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c