onfeilbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onfeilbaar (bn) :
nooit falend
onfeilbaar (bn) :
volmaakt
onfeilbaar (bw) :
onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

onvermijdelijk (bn) :
noodzakelijk, zeker, onafwendbaar, gewis, onfeilbaar, onontkoombaar, onvermijdbaar, onontwijkbaar

woordverbanden van ‘onfeilbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c