nodig

als woordenboektrefwoord:

nodig:
bn. (-er, -st), niet gemist kunnende worden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nodig (bn) :
dringend, essentieel, onontbeerlijk, per se, geboden, een vereiste
nodig (bn) :
noodzakelijk, benodigd, broodnodig, vereist

als synoniem van een ander trefwoord:

noodzakelijk (bn) :
nodig, onmisbaar, minimaal, benodigd, essentieel, vereist, onontbeerlijk, voorgeschreven
benodigd (bn) :
noodzakelijk, nodig, onmisbaar, vereist, hoognodig
onontbeerlijk (bn) :
noodzakelijk, nodig, onmisbaar, essentieel
essentieel (bn) :
noodzakelijk, nodig, onontbeerlijk

woordverbanden van ‘nodig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Noodig is hetgeen ergens toe vereischt wordt, of voor een doel onontbeerlijk is; noodwendig hetgeen zoo zijn moet en niet anders zijn kan; het is thans minder in gebruik dan het in beteekenis ermede gelijkstaande noodzakelijk. Ik heb eene jas noodig. Ik moet noodig op reis. Krijgstucht is in een leger noodzakelijk. De noodwendigheden des levens zijn de eerste levensbehoeften.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 484:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nodig
nodeloos, onnodig, overbodig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c