nodig

als woordenboektrefwoord:

nodig:
bn. (-er, -st), niet gemist kunnende worden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nodig (bn):
dringend, een vereiste, essentieel, geboden, onontbeerlijk, per se
nodig (bn):
benodigd, broodnodig, noodzakelijk, vereist

als synoniem van een ander trefwoord:

noodzakelijk (bn) :
benodigd, essentieel, minimaal, nodig, onmisbaar, onontbeerlijk, vereist, voorgeschreven
benodigd (bn) :
hoognodig, nodig, noodzakelijk, onmisbaar, vereist
onontbeerlijk (bn) :
essentieel, nodig, noodzakelijk, onmisbaar
essentieel (bn) :
nodig, noodzakelijk, onontbeerlijk

woordverbanden van ‘nodig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
nodig, noodwendig, noodzakelijk

Noodig — noodwendig — noodzakelijk. Noodig is hetgeen ergens toe vereischt wordt, of voor een doel onontbeerlijk is; noodwendig hetgeen zoo zijn moet en niet anders zijn kan; het is thans minder in gebruik dan het in beteekenis ermede gelijkstaande noodzakelijk. Ik heb eene jas noodig. Ik moet noodig op reis. Krijgstucht is in een leger noodzakelijk. De noodwendigheden des levens zijn de eerste levensbehoeften.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
nodig, noodzakelijk, noodwendig

NOODIG, NOODZAKELIJK, NOODWENDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 484.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nodig
nodeloos, onnodig, overbodig
zie ook:
indien nodig, nodig hebben, nodig zijn, zo nodig

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c