geboden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geboden (bn) :
noodzakelijk, vereist, onontbeerlijk, het parool
geboden (bn) :
verplicht

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
schuldig, dwingend, verbonden, verschuldigd, bindend, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, geboden
nodig (bn) :
dringend, essentieel, onontbeerlijk, per se, geboden, een vereiste

woordverbanden van ‘geboden’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c