verschuldigd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
schuldig (bn) :
debet, plichtig, verschuldigd

woordverbanden van ‘verschuldigd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

schuldig:
aansprakelijk, verschuldigd, verplicht
verschuldigd:
schuldig, verplicht

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verschuldigd, plichtmatig, betamelijk, welvoeglijk, behoorlijk, oorbaar

VERSCHULDIGD, PLIGTMATIG, BETAMELIJK, WELVOEGELIJK, BEHOORLIJK, OORBAAR

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 342.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c