verschuldigd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
schuldig (bn) :
debet, plichtig, verschuldigd

woordverbanden van ‘verschuldigd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

schuldig:
aansprakelijk, verschuldigd, verplicht
verschuldigd:
schuldig, verplicht

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 342:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0054 c