dwingend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dwingend (bn) :
bindend, imperatief, compulsief, stringent, verplichtend
dwingend (bn) :
onvermijdelijk, onontkoombaar
dwingend (bn) :
onweerstaanbaar
dwingend (bn) :
overtuigend

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
schuldig, dwingend, verbonden, verschuldigd, bindend, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, geboden
noodzakelijk (bn) :
dwingend, onvermijdelijk, onafwendbaar, onontkoombaar
stringent (bn) :
dwingend, streng, bindend, afdoend, sluitend
imperatief (bn) :
dwingend, bindend, gebiedend, stringent

woordverbanden van ‘dwingend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c