dwingend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dwingend (bn) :
bindend, compulsief, imperatief, stringent, verplichtend
dwingend (bn) :
onontkoombaar, onvermijdelijk
dwingend (bn) :
onweerstaanbaar
dwingend (bn) :
overtuigend

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
noodzakelijk (bn) :
dwingend, onafwendbaar, onontkoombaar, onvermijdelijk
stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng
imperatief (bn) :
bindend, dwingend, gebiedend, stringent

woordverbanden van ‘dwingend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c