overtuigend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overtuigend (bn) :
geloofwaardig, helder, krachtig, doorslaand, onweerlegbaar, steekhoudend, afdoend, overredend
overtuigend (bn) :
geldig

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
geloofwaardig, redelijk, aanvaardbaar, geldig, waarschijnlijk, overtuigend, begrijpelijk, schappelijk, acceptabel, bespreekbaar, bevattelijk, plausibel, billijk, valabel
afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
helder (bn) :
overtuigend, zuiver, duidelijk, begrijpelijk, klaar, inzichtelijk, overzichtelijk, limpide
onweerlegbaar (bn) :
overtuigend, onbetwistbaar, onomstotelijk, onomstootbaar, onafwijsbaar, apodictisch
krachtig (bn) :
overtuigend, dringend, beslist, klemmend, vigoureus
steekhoudend (bn) :
overtuigend, goed, degelijk, valide, opgaand
doorslaand (bn) :
overtuigend, beslissend, afdoend
dwingend (bn) :
overtuigend

woordverbanden van ‘overtuigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c