overtuigend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overtuigend (bn) :
afdoend, doorslaand, geloofwaardig, helder, krachtig, onweerlegbaar, overredend, steekhoudend
overtuigend (bn) :
geldig

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk
afdoend (bn) :
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
helder (bn) :
begrijpelijk, duidelijk, inzichtelijk, klaar, limpide, overtuigend, overzichtelijk, zuiver
onweerlegbaar (bn) :
apodictisch, onafwijsbaar, onbetwistbaar, onomstootbaar, onomstotelijk, overtuigend
krachtig (bn) :
beslist, dringend, klemmend, overtuigend, vigoureus
steekhoudend (bn) :
degelijk, goed, opgaand, overtuigend, valide
doorslaand (bn) :
afdoend, beslissend, overtuigend
dwingend (bn) :
overtuigend

woordverbanden van ‘overtuigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c