aannemelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

fatsoenlijk (bn) :
aannemelijk, achtbaar, achtenswaardig, behoorlijk, beleefd, beschaafd, betamelijk, billijk, braaf, correct, decent, deftig, deugdzaam, eerbaar, eerlijk, eerzaam, gedistingeerd, gepast, goed, keurig, kuis, matig, net, netjes, ordentelijk, rechtschapen, redelijk, schikkelijk, welvoeglijk
redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
schappelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, fatsoenlijk, matig, redelijk, schikkelijk
bevattelijk (bn) :
aannemelijk, begrijpelijk, doorzichtig, duidelijk, helder
aanvaardbaar (bn) :
aannemelijk, acceptabel, billijk, redelijk, schappelijk
plausibel (bn) :
aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk
begrijpelijk (bn) :
aannemelijk, bevattelijk, inzichtelijk
waarschijnlijk (bn) :
aannemelijk, geloofwaardig, plausibel
acceptabel (bn) :
aannemelijk, redelijk

woordverbanden van ‘aannemelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aannemelijk
onaannemelijk, sterk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c