rationeel

als woordenboektrefwoord:

rationeel:
bn. bw. (...neler, -st), redelijk; weldoordacht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rationeel (bn) :
doordacht, redelijk, verantwoord, verstandelijk, verstandig, weldoordacht, weloverwogen
rationeel (bn) :
logisch, systematisch

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
systematisch (bn) :
consequent, geregeld, methodisch, ordelijk, rationeel, stelselmatig, voortdurend
verstandelijk (bn) :
beredeneerd, intellectueel, rationeel, redelijk

woordverbanden van ‘rationeel’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rationeel
gevoelsmatig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c