weloverwogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weloverwogen (bn) :
bewust, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, gericht, doelgericht, met opzet, expres, uit moedwil, vooropgezet
weloverwogen (bn) :
verantwoord, doordacht, gefundeerd, welbewust

als synoniem van een ander trefwoord:

bedaard (bn) :
waardig, kalm, rustig, zachtjes, onbewogen, gerust, gelaten, nuchter, langzaam, beheerst, kalmpjes, weloverwogen, gelijkmoedig, bezonnen, bezadigd, gezapig
bewust (bn) :
bekend, bedoeld, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, gericht, doelgericht, met opzet, welbewust, weloverwogen, bezonnen, uit moedwil, wetend
bedachtzaam (bn) :
kalm, rustig, verstandig, intelligent, voorzichtig, nadenkend, behoedzaam, denkend, beraden, weloverwogen, omzichtig, bezonnen, schrander, welberaden
vastberaden (bn) :
standvastig, besluitvaardig, beslist, vastbesloten, resoluut, weloverwogen, verbeten, gedecideerd, kordaat, onvermurwbaar, kloekmoedig
gedecideerd (bn) :
besluitvaardig, beslist, vastberaden, zelfverzekerd, vastbesloten, resoluut, wilskrachtig, weloverwogen, kordaat, onvermurwbaar
gericht (bn) :
bewust, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, doelgericht, met opzet, welbewust, weloverwogen, expres, uit moedwil
rationeel (bn) :
redelijk, verstandig, verantwoord, doordacht, verstandelijk, weloverwogen, weldoordacht
doordacht (bn) :
intelligent, ingenieus, weloverwogen, vernuftig, welbedacht
rijp (bn) :
ervaren, ernstig, wijs, doordacht, weloverwogen, bezadigd
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weloverwogen, weldoordacht
opzettelijk (bn) :
weloverwogen

woordverbanden van ‘weloverwogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c