zorgvuldig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorgvuldig (bn) :
nauwkeurig, stipt, precies, net, voorzichtig, oplettend, nauwgezet, plichtsgetrouw, gedetailleerd, accuraat, angstvallig, secuur, scrupuleus, consciëntieus, minutieus, soigneus

als synoniem van een ander trefwoord:

nauwgezet (bn) :
precies, stipt, nauwkeurig, zorgvuldig, grondig, diepgaand, toegewijd, strikt, letterlijk, plichtsgetrouw, gedetailleerd, accuraat, angstvallig, punctueel, gewetensvol, getrouw, secuur, woordelijk, scrupuleus, consciëntieus, minutieus
net (bn) :
keurig, fatsoenlijk, schoon, nauwkeurig, mooi, zorgvuldig, verzorgd, deftig, knap, beleefd, netjes, correct, sierlijk, eerbaar, zindelijk, proper, zedig, fashionable
nauwkeurig (bn) :
stipt, precies, zorgvuldig, net, zuiver, grondig, trouw, nauwgezet, correct, scherp, strikt, juist, gedetailleerd, accuraat, exact, getrouw, trefzeker, minutieus
secuur (bn) :
stipt, nauwkeurig, precies, zorgvuldig, grondig, nauwlettend, voorzichtig, diepgaand, nauwgezet, minutieus
angstvallig (bn) :
zorgvuldig, voorzichtig, nauwgezet, scrupuleus, peuterig, consciëntieus, minutieus, meticuleus
accuraat (bn) :
precies, stipt, nauwkeurig, foutloos, zorgvuldig, nauwgezet, exact, secuur
minutieus (bn) :
nauwkeurig, zorgvuldig, grondig, nauwgezet, haarfijn, gedetailleerd
consciëntieus (bn) :
stipt, precies, zorgvuldig, nauwgezet, plichtsgetrouw, gewetensvol
scrupuleus (bn) :
zorgvuldig, nauwgezet, gewetensvol, consciëntieus
voorzichtig (bn) :
bedachtzaam, zorgvuldig, behoedzaam, omzichtig
aandachtig (bn) :
zorgvuldig, geconcentreerd
naarstig (bw) :
zorgvuldig, nauwgezet

woordverbanden van ‘zorgvuldig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

zorgvuldig, zorgzaam

Zorgvuldig en zorgzaam worden gebezigd van iemand, die aan eene zaak de noodige opmerkzaamheid en zorg wijdt. Zorgzaam is de persoon, die bij alles, wat hij doet op de toekomst let, en met de noodige zorg te werk gaat. Zorgvuldig is zijne wijze van handelen, wanneer hij nauwlettend toeziet op het hem toevertrouwde.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 177:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zorgvuldig
onzorgvuldig, slordig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c