nauwgezet

als woordenboektrefwoord:

nauwgezet:
bn. bw. (-ter, -st), nauwkeurig ; eerlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nauwgezet (bn) :
nauwkeurig, precies, stipt, zorgvuldig, grondig, diepgaand, toegewijd, strikt, letterlijk, plichtsgetrouw, gedetailleerd, accuraat, angstvallig, punctueel, gewetensvol, getrouw, secuur, woordelijk, scrupuleus, consciëntieus, minutieus

als synoniem van een ander trefwoord:

grondig (bn) :
behoorlijk, nauwkeurig, diepgaand, nauwgezet, uitputtend, uitvoerig, indringend, degelijk, ingrijpend, radicaal, fundamenteel, gedegen, secuur, geducht, minutieus, primordiaal, rijpelijk
strikt (bn) :
koppig, nauwkeurig, precies, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
zorgvuldig (bn) :
precies, nauwkeurig, stipt, net, voorzichtig, oplettend, nauwgezet, plichtsgetrouw, gedetailleerd, accuraat, angstvallig, secuur, scrupuleus, consciëntieus, minutieus, soigneus
nauwkeurig (bn) :
precies, stipt, zorgvuldig, net, zuiver, grondig, trouw, nauwgezet, correct, scherp, strikt, juist, gedetailleerd, accuraat, exact, getrouw, trefzeker, minutieus
diepgaand (bn) :
intensief, grondig, nauwgezet, door en door, uitputtend, indringend, ingrijpend, radicaal, fundamenteel, vergaand, secuur, minutieus, diepgravend
secuur (bn) :
precies, nauwkeurig, stipt, zorgvuldig, grondig, nauwlettend, voorzichtig, diepgaand, nauwgezet, minutieus
angstvallig (bn) :
zorgvuldig, voorzichtig, nauwgezet, scrupuleus, peuterig, consciëntieus, minutieus, meticuleus
letterlijk (bn) :
woord voor woord, nauwgezet, getrouw, woordelijk, à la lettre, ad litteram, naar de letter
accuraat (bn) :
foutloos, nauwkeurig, precies, stipt, zorgvuldig, nauwgezet, exact, secuur
punctueel (bn) :
nauwkeurig, precies, stipt, nauwgezet, accuraat, exact, secuur, minutieus
minutieus (bn) :
nauwkeurig, zorgvuldig, grondig, nauwgezet, haarfijn, gedetailleerd
consciëntieus (bn) :
precies, stipt, zorgvuldig, nauwgezet, plichtsgetrouw, gewetensvol
precies (bn) :
nauwkeurig, stipt, streng, nauwgezet, accuraat, pront
scrupuleus (bn) :
zorgvuldig, nauwgezet, gewetensvol, consciëntieus
exact (bn) :
precies, nauwkeurig, stipt, nauwgezet
naarstig (bw) :
zorgvuldig, nauwgezet

woordverbanden van ‘nauwgezet’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

juist, nauwkeurig, nauwgezet, stipt

Juist is datgene, wat beantwoordt aan de eischen; nauwkeurig wat in alle deelen juist is; stipt of nauwgezet is datgene, wat in geen enkel punt afwijkt. Eene nauwkeurige opmeting. Een nauwkeurig onderzoek. Een juist oordeel! Juist van pas! Juist opgemerkt! Stipt nagekomen. Stipte (nauwgezette) plichtsbetrachting.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0496 c