consistent

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

consistent (bn) :
stelselmatig, streng, strikt
consistent (bn) :
logisch, samenhangend
consistent (bn) :
dicht, duurzaam, vast

als synoniem van een ander trefwoord:

vast (bn) :
bestendig, blijvend, compact, consistent, degelijk, duurzaam, fix, geconsolideerd, gevestigd, hecht, immobiel, levenslang, muurvast, onbeweeglijk, onroerend, onveranderlijk, onwankelbaar, permanent, regelmatig, schrap, solide, stabiel, standvastig, stationair, stevig, voorgoed, zeker, zelfverzekerd
strikt (bn) :
consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent
dicht (bn) :
aaneengesloten, compact, consistent, dik, geconcentreerd, gedrongen, massief, nauw, ondoordringbaar, op elkaar, samengeperst, solide, vast, vol
consequent (bn) :
consistent, stelselmatig, streng, strikt, systematisch, voortdurend
stelselmatig (bn) :
consequent, consistent, systematisch

woordverbanden van ‘consistent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

consistent
strijdig, tegenstrijdig

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c