consistent

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

consistent (bn) :
streng, stelselmatig, strikt
consistent (bn) :
samenhangend, logisch
consistent (bn) :
dicht, vast, duurzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

vast (bn) :
onveranderlijk, stabiel, stevig, compact, schrap, regelmatig, standvastig, blijvend, zeker, muurvast, duurzaam, gevestigd, hecht, zelfverzekerd, levenslang, permanent, degelijk, onbeweeglijk, stationair, bestendig, voorgoed, consistent, solide, immobiel, onroerend, onwankelbaar, fix, geconsolideerd
strikt (bn) :
precies, nauwkeurig, koppig, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
dicht (bn) :
compact, geconcentreerd, vast, op elkaar, ondoordringbaar, nauw, vol, gedrongen, massief, dik, consistent, solide, samengeperst, aaneengesloten
consequent (bn) :
voortdurend, streng, stelselmatig, strikt, systematisch, consistent
stelselmatig (bn) :
systematisch, consequent, consistent

woordverbanden van ‘consistent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

consistent
strijdig, tegenstrijdig

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c