dik

als woordenboektrefwoord:

dik:
bn. bw. (-ker, -st), gezet; dicht; zwaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dik (bn):
bol, corpulent, fors, gevuld, gezet, gezwollen, lijvig, log, mollig, omvangrijk, opgezet, opgezwollen, paf, rond, stevig, vet, vlezig, vol, volumineus, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
dik (bn):
dikvloeibaar, drabbig, gebonden, gomachtig, stroperig, taai
dik (bw):
ruim, ruimschoots, volkomen
dik (zn):
bezinksel, drab, draf, droes, droesem, grondsop, zaksel
dik (zn):
dicht, ondoordringbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

dicht (bn) :
aaneengesloten, compact, consistent, dik, geconcentreerd, gedrongen, massief, nauw, ondoordringbaar, op elkaar, samengeperst, solide, vast, vol
vol (bn) :
absoluut, bol, compleet, dik, geheel, maximaal, opgezet, opperst, rond, ruim, ten volle, uiterst, volkomen, volledig, zuiver
groot (bn) :
aanzienlijk, dik, flink, fors, hoog, lang, omvangrijk, ontzaglijk, ruim, stevig, veel, wijd
stevig (bn) :
aan de maat, degelijk, dik, ferm, fors, forsig, potig, robuust, solide, struis
zwaar (bn) :
dik, fors, grof, lijvig, log, massief, vet, zwaargebouwd, zwaarlijvig
corpulent (bn) :
dik, gevuld, gezet, mollig, vlezig, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
stroperig (bn) :
dik, kleverig, lijvig, siroopachtig, stroopachtig, taai, viskeus
zwaarlijvig (bn) :
corpulent, dik, gevuld, gezet, mollig, vet, welgedaan, zwaar
gezet (bn) :
corpulent, dik, gevuld, mollig, zwaar, zwaarlijvig
omvangrijk (bn) :
dik, groot, lang, lijvig, uitgebreid, uitgestrekt
vet (bn) :
dik, groot, vlezig, vol, zwaar, zwaarlijvig
gevuld (bn) :
dik, gezet, mollig, rond, vlezig, welgedaan
mollig (bn) :
bolwangig, dik, gezet, vlezig, welgedaan
gezwollen (bn) :
dik, opgeblazen, opgezet, opgezwollen
pafferig (bn) :
bol, dik, log, opgeblazen, opgezet, paf
bol (bn) :
dik, opgebold, opgezwollen, rond, vol
zwaar (bn) :
degelijk, dicht, dik, sterk, stevig
drabbig (bn) :
dik, kledderig, modderig, troebel
lijvig (bn) :
dik, omvangrijk, volumineus
lijvig (bn) :
corpulent, dik, gezet, zwaar
rond (bn) :
dik, gevuld, mollig, vol
fors (bn) :
dik, zwaarlijvig
lijvig (bn) :
dik, stroperig
papperig (bn) :
dik, pafferig
slordig (bn) :
dik, flink
volkomen (bn) :
dik, vol
paf (bn) :
dik
log (bn) :
dik
goed (bw) :
dik, meer dan, ruim
droesem (zn) :
bezinksel, depot, dik, drab, draf, droes, grondsop, moer, wijnmoer, zaksel
drab (zn) :
bezinksel, dik, droesem

woordverbanden van ‘dik’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dik, gezet, lijvig, zwaarlijvig

Dik — gezet — lijvig — zwaarlijvig. Gezet en zwaarlijvig worden uitsluitend ten aanzien van menschen gebezigd; dik ook met betrekking tot dieren en levenlooze voorwerpen, die in verhouding tot hunne lengte een grooten omvang hebben; evenzoo zegt men lijvig van voorwerpen, die een betrekkelijk groosen inhoud hebben: een lijvig boekdeel. Gezet is hij, wiens beenderen behoorlijk met vleesch omkleed zijn, en die aan eene flinke lengte een naar evenredigheid broeden bouw paart; dik is degene, bij wien de breedte te groot is in verhouding tot zijne lengte, en die zulk eene hoeveelheid vleesch bezit, dat hij daardoor eenigermate in zijne vrije beweging belemmerd wordt; zwaarlijvig wiens lichaam, maar vooral wiens buik zoodanig is uitgezet, dat hij zich zelf tot last is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dik, gezet, lijvig

DIK, GEZET, LIJVIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 64.

in hedendaagse spelling:
groot, breed, dik, gezet, lijvig, vet, grof, zwaar, wichtig, ergens op wegend

GROOT, BREED, DIK, GEZET, LIJVIG, VET, GROF, ZWAAR, WIGTIG, ERGENS OP WEGEND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 102.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dik
amper, dun, mager, nauwelijks, slank, ternauwernood
zie ook:
dik doen, het er dik opleggen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0023 c