overladen

als woordenboektrefwoord:

overladen:
(overlaadde, overladen), te veel, te zwaar laden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overladen (bn) :
zwaar, overdadig, overbelast
overladen (bn) :
bedolven, overstelpt
overladen (bn) :
overbevolkt
overladen (bn) :
overdreven
overladen (ww) :
overbelasten, bedelven, overstelpen, overvoeren, oververzadigen
overladen (ww) :
overslaan, verladen
overladen (ww) :
overschepen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedekken (ww) :
kleden, verhullen, behangen, omkleden, bekleden, afdekken, dekken, beleggen, verbergen, overtrekken, toedekken, overladen, omhullen, bedelven, overdekken, hullen, overtijgen, omsluieren
bestormen (ww) :
aanvallen, overladen, belagen, belegeren, bestoken, overstelpen
doodgooien (ww) :
overladen, bedelven, overstelpen
overslaan (ww) :
overladen
vol (bn) :
uitverkocht, gevuld, afgeladen, beladen, verzadigd, stampvol, bomvol, overladen, boordevol, volgepakt, volzet
overbevolkt (bn) :
overvol, overladen

woordverbanden van ‘overladen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beladen, bevrachten, overladen

Met een last voorzien. Bevrachten, dat uitsluitend van schepen gebezigt wordt, is zorgen, dat een schip eene lading of vracht in krijgt. Beladen is het plaatsen van de lading op of in het voertuig. Overladen is het voorzien van eene grootere lading dan het eigenlijk vervoeren kan. Door overlading krijgt een schip overlast. Het schip was op de uitreis niet bevrucht, maar slechts met ballast beladen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c