laden

als woordenboektrefwoord:

laden:
(laadde, geladen), bevrachten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

laden (ww):
beladen, belasten, inschepen, vullen
laden (ww):
bevrachten, inladen
laden (ww):
opladen

als synoniem van een ander trefwoord:

vullen (ww) :
laden, vol maken, volgieten, volpompen, volproppen, volschenken, volstoppen

woordverbanden van ‘laden’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

laden
ontladen, uitladen
zie ook:
lade

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c