beladen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bezwaren (ww) :
beladen, belasten, drukken, hinderen
laden (ww) :
beladen, belasten, inschepen, vullen
vol (bn) :
afgeladen, beladen, bomvol, boordevol, gevuld, overladen, stampvol, uitverkocht, verzadigd, volgepakt, volzet

woordverbanden van ‘beladen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beladen, bevrachten, overladen

Beladen — bevrachten — overladen. Met een last voorzien. Bevrachten, dat uitsluitend van schepen gebezigt wordt, is zorgen, dat een schip eene lading of vracht in krijgt. Beladen is het plaatsen van de lading op of in het voertuig. Overladen is het voorzien van eene grootere lading dan het eigenlijk vervoeren kan. Door overlading krijgt een schip overlast. Het schip was op de uitreis niet bevrucht, maar slechts met ballast beladen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevrachten, beladen

BEVRACHTEN, BELADEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 345.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beladen
ontladen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c