drukken

als woordenboektrefwoord:

drukken:
(gedrukt), knellen; persen; afdrukken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drukken (ww) :
knijpen, knellen, klemmen, uitknijpen, duwen, uitpersen, druk uitoefenen, samenknijpen, platdrukken
drukken (ww) :
remmen, laag houden, omlaag brengen, matigen
drukken (ww) :
afdrukken, printen, prenten, bedrukken
drukken (ww) :
bezwaren, deprimeren, terneerslaan
drukken (ww) :
stoten, duwen
drukken (ww) :
indrukken
drukken (ww) :
poepen

als synoniem van een ander trefwoord:

poepen (ww) :
beren, kakken, drukken, afgaan, zijn behoefte doen, schijten, bouten, een ontlastende verklaring afleggen, een grote boodschap doen, zijn gevoeg doen
duwen (ww) :
schuiven, stoten, drijven, dringen, drukken, persen, porren, prangen, douwen, een zet geven, doffen
klemmen (ww) :
vastzetten, knijpen, knellen, drukken, vergrendelen, nijpen, prangen
benauwen (ww) :
bang maken, verstikken, drukken op, drukken, beangstigen, hinderen
knellen (ww) :
knijpen, wringen, kneuzen, klemmen, drukken, persen, spannen, nijpen
stoten (ww) :
stompen, slaan, prikken, drukken, duwen, porren, steken, percuteren
uitgeven (ww) :
publiceren, in omloop brengen, drukken, uitbrengen, emitteren
bezwaren (ww) :
belasten, beladen, drukken, hinderen
persen (ww) :
dringen, drukken, duwen, prangen
kakken (ww) :
poepen, drukken, schijten
rusten (ww) :
drukken

woordverbanden van ‘drukken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dringen, drukken, duwen, stoten

Een lichaam met geweld van zijne plaats trachten te verwijderen. Duwen en stooten hebben dit met elkander gemeen, dat de werking bij beide niet lang van duur is, maar zij verschillen hierin, dat duwen minder kracht en eene minder plotselinge werking onderstelt dan stooten. Iemand uit de deur duwen of stooten. Drukken onderstelt eene krachtige en aanhoudende werking, terwijl in dringen nog dit andere bijdenkbeeld ligt opgesloten, dat de verwijdering van het voorwerp geschiedt met het doel om de plaats ervan zelf in te nemen. Dit dak is te zwaar, het drukt te sterk op de muren. Iemand van zijne plaats dringen. Overdrachtelijk heeft drukken de beteekenis van het gemoed bezwaren, onrust en kommer baren, doch is dan niet synoniem met de andere woorden: dat geheim drukt mij. Dringen beteekent ook noodzaken: hij drong mij letterlijk hem te vergezellen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 104:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c