klemmen

als woordenboektrefwoord:

klemmen:
(geklemd), sterk drukken ; knijpen ; niet genoeg ruimte hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klemmen (ww) :
drukken, knellen, knijpen, nijpen, prangen, vastzetten, vergrendelen
klemmen (ww) :
blijven steken, stroef gaan, vastzitten

als synoniem van een ander trefwoord:

vastzetten (ww) :
bevestigen, binden, fixeren, immobiliseren, klemmen, vastklemmen, vastmaken, verankeren, vergrendelen, verstevigen
drukken (ww) :
druk uitoefenen, duwen, klemmen, knellen, knijpen, platdrukken, samenknijpen, uitknijpen, uitpersen
hechten (ww) :
binden, dichtnaaien, klemmen, naaien, rijgen, toekennen, vastmaken, verbinden
knellen (ww) :
drukken, klemmen, kneuzen, knijpen, nijpen, persen, spannen, wringen
knijpen (ww) :
klemmen, knellen, nijpen, pitsen, prangen
schroeven (ww) :
klemmen, vastklemmen
klampen (ww) :
klemmen
vastgrijpen (ww) :
klemmen

woordverbanden van ‘klemmen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

klemmen:
knijpen, nijpen, knellen, spannen, drukken
knellen:
klemmen
knijpen:
klemmen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets vast samendrukken. Klemmen ziet meer op het kleven of vasthouden van het eene aan het andere; bij knellen veronderstelt men dat de druk pijn veroorzaakt. Bij knijpen en nijpen, welke twee werkwoorden dezelfde beteekenis hebben, heeft eene samendrukking van twee zijden plaats. In figuurlijken zin wordt nijpen, en vooral het tegenw. deelw. nijpende, in de beteekenis van smart aandoen, fel doordringend zijn, gebruikt. Hiervoor wordt knijpen niet gebezigd. Nijpende koude; nijpende armoede.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0024 c