belasten

als woordenboektrefwoord:

belasten:
(belastte, belast), beladen; een last of schatting opleggen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gelasten (ww) :
aanzeggen, belasten, bevelen, gebieden, opdracht geven, opdragen, opleggen, ordonneren, verordenen
bezwaren (ww) :
beladen, belasten, drukken, hinderen
laden (ww) :
beladen, belasten, inschepen, vullen
opzadelen (ww) :
belasten, opdringen
taxeren (ww) :
aanslaan, belasten

woordverbanden van ‘belasten’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

belasten
ontlasten
zie ook:
belast

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c