opdringen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdringen (ww) :
aanpraten, aansmeren, opleggen, opsolferen
opdringen (ww) :
aandringen, dringen, naar voren dringen
opdringen (ww) :
oprukken

als synoniem van een ander trefwoord:

opleggen (ww) :
aanpraten, opdringen, opzadelen met
opzadelen (ww) :
belasten, opdringen
aandringen (ww) :
opdringen

woordverbanden van ‘opdringen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c