opdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdragen (ww) :
aanbevelen, aanbieden, toevertrouwen
opdragen (ww) :
bevelen, gelasten, opleggen
opdragen (ww) :
celebreren
opdragen (ww) :
toewijden

als synoniem van een ander trefwoord:

gelasten (ww) :
aanzeggen, belasten, bevelen, gebieden, opdracht geven, opdragen, opleggen, ordonneren, verordenen
gebieden (ww) :
bevelen, gelasten, opdracht geven, opdragen, verordenen, voorschrijven
opleggen (ww) :
bevelen, dwingen, gelasten, opdragen, verplichten, verplichten tot
overlaten (ww) :
opdragen, overgeven, toevertrouwen
opgeven (ww) :
dicteren, meegeven, opdragen
zeggen (ww) :
bevelen, gebieden, opdragen
voorschrijven (ww) :
gelasten, opdragen
celebreren (ww) :
opdragen

woordverbanden van ‘opdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 65:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0089 c