opdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdragen (ww):
aanbevelen, aanbieden, toevertrouwen
opdragen (ww):
bevelen, gelasten, opleggen
opdragen (ww):
celebreren
opdragen (ww):
toewijden

als synoniem van een ander trefwoord:

gelasten (ww) :
aanzeggen, belasten, bevelen, gebieden, opdracht geven, opdragen, opleggen, ordonneren, verordenen
gebieden (ww) :
bevelen, gelasten, opdracht geven, opdragen, verordenen, voorschrijven
opleggen (ww) :
bevelen, dwingen, gelasten, opdragen, verplichten, verplichten tot
overlaten (ww) :
opdragen, overgeven, toevertrouwen
opgeven (ww) :
dicteren, meegeven, opdragen
zeggen (ww) :
bevelen, gebieden, opdragen
voorschrijven (ww) :
gelasten, opdragen
celebreren (ww) :
opdragen

woordverbanden van ‘opdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
opnemen, opbeuren, oprichten, opheffen, ophelpen, opleiden, opleggen, oplichten, opdragen, optillen

OPNEMEN, OPBEUREN, OPRIGTEN, OPHEFFEN, OPHELPEN, OPLEIDEN, OPLEGGEN, OPLIGTEN, OPDRAGEN, OPTILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 65.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c