oplichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oplichten (ww):
afzetten, bedonderen, bedriegen, beetnemen, bezwendelen, zwendelen
oplichten (ww):
heffen, lichten, opbeuren, opheffen, opnemen, opsteken, optillen
oplichten (ww):
opklaren

als synoniem van een ander trefwoord:

belazeren (ww) :
bedonderen, bedotten, bedriegen, beduvelen, beetnemen, besjoemelen, besodemieteren, bezwendelen, neppen, ontrouw zijn, oplichten, verlakken, verneuken
bestelen (ww) :
bedriegen, beduvelen, beroven, ontfutselen, ontnemen, ontroven, ontstelen, oplichten, plunderen, stelen van, wegnemen
opnemen (ww) :
omhooghalen, omhoogtillen, opbeuren, opheffen, oplichten, oppakken, oppikken, oprapen, optillen, pakken
opheffen (ww) :
heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen
afzetten (ww) :
bedriegen, beduvelen, beetnemen, belazeren, flessen, neppen, oplichten, tillen
besodemieteren (ww) :
afzetten, bedonderen, bedotten, beduvelen, oplichten, uitbuiten, vals spelen
frauderen (ww) :
bedriegen, bedrog plegen, fraude plegen, oplichten, smokkelen, zwendelen
verlakken (ww) :
bedotten, bedriegen, beduvelen, beetnemen, belazeren, oplichten
uitkleden (ww) :
afzetten, kaalplukken, oplichten, uitknijpen, uitschudden
zwendelen (ww) :
bedriegen, frauderen, knoeien, oplichten, sjoemelen
opbeuren (ww) :
opheffen, oplichten, opnemen, optillen
opsteken (ww) :
opheffen, oplichten, optillen, spitsen
tillen (ww) :
afzetten, beduvelen, neppen, oplichten
heffen (ww) :
lichten, oplichten, optillen, tillen
flessen (ww) :
afzetten, oplichten

woordverbanden van ‘oplichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oplichten, bedriegen, teleurstellen, verleiden, verlokken, verstrikken, bedotten, sullen, voor het lapje houden, begekken, uitjouwen, uitstrijken

OPLIGTEN, BEDRIEGEN, TE LEUR STELLEN, VERLEIDEN, VERLOKKEN, VERSTRIKKEN, BEDOTTEN, SULLEN, VOOR HET LAPJE HOUDEN, BEGEKKEN, UITJOUWEN, UITSTRIJKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 332.

in hedendaagse spelling:
opnemen, opbeuren, oprichten, opheffen, ophelpen, opleiden, opleggen, oplichten, opdragen, optillen

OPNEMEN, OPBEUREN, OPRIGTEN, OPHEFFEN, OPHELPEN, OPLEIDEN, OPLEGGEN, OPLIGTEN, OPDRAGEN, OPTILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 65.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c