teleurstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

frustreren (ww) :
belemmeren, onthouden, ontzeggen, teleurstellen
frustreren (ww) :
dwarsbomen, teleurstellen, verijdelen
ontluisteren (zn) :
krenken, ontsieren, tegenvallen, teleurstellen

woordverbanden van ‘teleurstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ontgoochelen:
teleurstellen
teleurstellen:
beschamen, ontgoochelen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beschamen, teleurstellen

Beschamen — teleurstellen. Maken dat eene verwachting niet vervuld wordt. Beschamen, d. i. iemand te schande maken in zijne verwachting, is sterker dan teleurstellen, en ziet op het berokkenen eener grievende teleurstelling. Iemand, die zich in groote verlegenheid bevindt, en redding verwacht van een persoon, op wien hij zeker meent te mogen rekenen, zegt b.v. tegen dien persoon: Beschaam mijne hoop niet! Mijne vrees werd beschaamd beteekent: mijne vrees bleek ongegrond te zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oplichten, bedriegen, teleurstellen, verleiden, verlokken, verstrikken, bedotten, sullen, voor het lapje houden, begekken, uitjouwen, uitstrijken

OPLIGTEN, BEDRIEGEN, TE LEUR STELLEN, VERLEIDEN, VERLOKKEN, VERSTRIKKEN, BEDOTTEN, SULLEN, VOOR HET LAPJE HOUDEN, BEGEKKEN, UITJOUWEN, UITSTRIJKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 332.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c