ontstelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bestelen (ww) :
bedriegen, beduvelen, beroven, ontfutselen, ontnemen, ontroven, ontstelen, oplichten, plunderen, stelen van, wegnemen
afzetten (ww) :
afnemen, afpakken, afpikken, ontstelen, ontnemen, ontroven

woordverbanden van ‘ontstelen’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ontroven, ontstelen, ontweldigen

ONTROOVEN, ONTSTELEN, ONTWELDIGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 43.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c