beduvelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beduvelen (ww) :
bedriegen, bedonderen, beetnemen, voorliegen, bedotten, te grazen nemen, besjoemelen

als synoniem van een ander trefwoord:

beetnemen (ww) :
vastpakken, misleiden, bedriegen, belazeren, te slim af zijn, afzetten, foppen, beduvelen, pieren, tuk hebben, bedotten, mystificeren, verschalken, vernachelen, verlakken, voor de gek houden, ertussen nemen, in de nek zien, in de maling nemen, in de luren leggen
bedotten (ww) :
misleiden, iets wijsmaken, bedriegen, afzetten, foppen, bedonderen, beetnemen, beduvelen, overbluffen, mystificeren, verschalken, vernachelen, verlakken, een rad voor de ogen draaien, voor de gek houden, voor het lapje houden, in de luren leggen
bedriegen (ww) :
misleiden, belazeren, smokkelen, besodemieteren, bedonderen, beetnemen, beduvelen, pluimen, bedotten, neppen, beethebben, oetsen, bezwendelen, besjoemelen, smousen
belazeren (ww) :
oplichten, bedriegen, besodemieteren, bedonderen, beetnemen, ontrouw zijn, beduvelen, verneuken, bedotten, neppen, verlakken, bezwendelen, besjoemelen
bestelen (ww) :
beroven, stelen van, oplichten, bedriegen, ontnemen, plunderen, wegnemen, beduvelen, ontfutselen, ontstelen, ontroven
bedonderen (ww) :
misleiden, bedriegen, belazeren, besodemieteren, beduvelen, bedotten, verlakken, beliegen
afzetten (ww) :
oplichten, bedriegen, tillen, flessen, belazeren, beetnemen, beduvelen, neppen
besodemieteren (ww) :
oplichten, vals spelen, afzetten, uitbuiten, bedonderen, beduvelen, bedotten
verlakken (ww) :
oplichten, bedriegen, belazeren, beetnemen, beduvelen, bedotten
tillen (ww) :
oplichten, afzetten, beduvelen, neppen
flessen (ww) :
beetnemen, beduvelen, bedotten

woordverbanden van ‘beduvelen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c